Thiết bị nhà bếp

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R6

1,990,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R06

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R7

2,490,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R7

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R1

1,590,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R01

Bồn rửa chén Dakoshi R105

2,500,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R105

Bồn rửa chén Dakoshi 7843

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: 7843

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I307

900,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I307

Bình xà bông inox Dakoshi P02

300,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: P02

Bồn rửa chén Dakoshi R102

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R102

Bồn rửa chén Dakoshi R7843

1,850,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R7843

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R4

1,190,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R04

Bồn rửa chén Dakoshi R111

990,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: 6045

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I302

600,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I302

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I301

600,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I301

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R5

2,790,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R05

Bồn rửa chén Dakoshi R101

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R101

Vòi rửa chén Dakoshi I506

500,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I506

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R9

2,990,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R9

Bồn rửa chén Dakoshi R103

1,300,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R103

Thiết bị nhà bếp