Thiết bị nhà bếp

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R6

2,190,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R06
0 days 00 hr 00 min 00 sc

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R7

1,590,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R7
0 days 00 hr 00 min 00 sc

Bồn rửa chén Dakoshi R105

2,500,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R105

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R1

1,590,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R01
0 days 00 hr 00 min 00 sc

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I307

900,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I307

Bồn rửa chén Dakoshi R7843

1,050,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R7843

Bình xà bông inox Dakoshi P02

300,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: P02

Bồn rửa chén Dakoshi R102

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R102

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I302

600,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I302

Bồn rửa chén Dakoshi R111

990,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: 6045

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I301

600,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I301

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R4

1,790,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R04
0 days 00 hr 00 min 00 sc

Bồn rửa chén Dakoshi R101

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R101

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R9

1,990,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: Combo R9
0 days 00 hr 00 min 00 sc

Bồn rửa chén Dakoshi R9245

1,750,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R9245

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I502

450,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: I502

Vòi rửa chén bát nóng lạnh Viglacera VG768

2,700,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: VG768

Bồn rửa chén Dakoshi R104

3,500,000
Thêm vào giỏ hàng
SKU: R104

Thiết bị nhà bếp