Thiết bị nhà bếp

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R6

1,990,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: Combo R06

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R7

2,490,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: Combo R7

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R1

1,590,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: Combo R01

Bồn rửa chén Dakoshi R105

2,500,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: R105

Bồn rửa chén Dakoshi 7843

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: 7843

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I307

1,190,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: I307

Bình xà bông inox Dakoshi P02

300,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: P02

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R4

1,190,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: Combo R04

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R3

1,990,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: Combo R03

Bồn rửa chén Dakoshi R111

990,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: 6045

Bồn rửa chén Dakoshi R102

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: R102

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I302

750,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: I302

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I301

750,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: I301

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R5

2,790,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: Combo R05

Bồn rửa chén Dakoshi R101

1,200,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: R101

Combo bồn rửa chén inox Dakoshi R9

2,990,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: Combo R9

Bồn rửa chén Dakoshi R103

1,300,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: R103

Vòi rửa chén inox mờ Dakoshi I502

400,000
Thêm vào giỏ hàng
Mã hàng: I502

Thiết bị nhà bếp