Bồn rửa chén bát

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Bình xà bông Dakoshi D09

Bình xà bông rửa chén inox Dakoshi D09 Chủng loại Bình đựng nước rửa chén..

450.000.đ 300.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 10046C

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 10046C Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc có cánh ..

2.300.000.đ 1.600.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 10048R

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 10048R Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc có..

3.400.000.đ 2.200.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 11050C

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 11050C Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc có..

3.000.000.đ 2.000.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 11050D

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 11050D Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc có..

4.200.000.đ 2.750.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 12050C

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 12050C Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc có..

3.600.000.đ 2.350.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 7245C

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 7245C Chủng loại Chậu rửa chén một hộc có..

1.800.000.đ 1.250.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 7843

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 7843 Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc ..

1.800.000.đ 1.250.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 8850

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 8850 Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc ..

2.800.000.đ 1.950.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 9050

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 9050 Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc ..

3.200.000.đ 2.090.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi 9248R

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi 9248R Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc có ..

3.000.000.đ 1.950.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D10048R

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D10048R Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đú..

5.800.000.đ 3.750.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D11048C

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D11048C Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đú..

6.000.000.đ 3.900.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D12048C

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D12048C Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc co..

4.600.000.đ 2.990.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D6045

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D6045 Chủng loại Chậu rửa chén một hộc đú..

3.800.000.đ 2.450.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D8245

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D8245 Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đúc ..

5.800.000.đ 2.600.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D8245D

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D8245D Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đúc..

4.400.000.đ 2.850.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D8245L

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D8245L Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đúc..

5.800.000.đ 2.600.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D8245V

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D8245V Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đúc..

4.200.000.đ 2.700.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D9047

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D9047 Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đúc ..

3.800.000.đ 2.500.000.đ

Bồn rửa chén Dakoshi D9848

Bồn rửa chén bát inox Dakoshi D9848 Chủng loại Chậu rửa chén hai hộc đúc ..

4.500.000.đ 2.900.000.đ
Bồn rửa chén bát